Alghero: la Plataforma per la Llengua continua le celebrazioni per i suoi 25 anni di attività

Il giorno 13 luglio la Plataforma per la Llengua ha continuato le celebrazioni per i suoi 25 anni di attività con il “Dinar per la Llengua” con l’accompagnamento dell’artista algherese Claudio Gabriel Sanna che ha cantato con il trio Rall, Josep Cols al piano e Andreu Ubach alla batteria verticale e percussioni. L’algherese è sempre presente nelle attività dell’associazione che promuove il catalano in tutto il dominio linguistico, los “dinars” sono iniziati proprio in questa città il 25 di aprile con la Paella per la Llengua offerta nella piazza del Quarter con il concerto di Quico Pi de la Serra e Maria del Mar Bonet, all’interno del Festival BarnaSants.  

L’evento di sabato scorso si é svolto in un luogo emblematico: Vall-de-roures a la comarca del Matarranya, al Baix Aragó, conosciuta come Franja de Ponent che si trova al confine con la Catalogna. Pranzo e concerto facevano parte del programma della 29a Trobada Cultural del Matarranya a Vall-de-roures, con diverse attività e laboratori, coordinata dall’Associazione Culturale Matarranya (ASCUMA), organizzazione senza scopo di lucro che lavora per la difesa, la promozione e la dignità del catalano in questo territorio, che ha collaborato e continua a collaborare con la Plataforma per la Llengua  

====================================================================================

 Lo dia 13 de juliol la Plataforma per la Llengua ha continuat la celebració dels 25 anys d’activitat amb el “Dinar per la Llengua”, que ha tengut l’acompanyament de l’artista alguerés Claudio Gàbriel Sanna que ha cantat amb el trio Rall, Josep Cols al piano i Andreu Ubach a la bateria vertical i percussions. L’alguerés sempre present a les activitats de l’associació que promou el català en tot lo domini lingüístic: los “dinars” són escomençats just en aqueixa ciutat, lo 25 d’abril amb la Paella per la Llengua, oferta a la plaça del Quarter, amb el concert de Quico Pi de la Serra i Maria del Mar Bonet, a dins del Festival BarnaSants 

L’acte de dissabte passat era en un lloc emblemàtic: Vall-de-roures a la comarca del Matarranya, al Baix Aragó, coneixut com a Franja de Ponent que se troba al confí amb Catalunya. Dinar i concert feven part del programa de la 29a Trobada Cultural del Matarranya a Vall-de-roures, amb diverses activitats, conferències i laboratoris, coordinada de l’associació Cultural del Matarranya (ASCUMA), entitat sense ànim de lucre que treballa per la defensa, promoció i la dignificació del català en aqueixa concreta zona, que ha col·laborat i continua a col·laborar amb la Plataforma per la Llengua.